Jak se stanu Pergamano učitelem?

Je třeba, abyste prošli pod vedením koordinátora řadou kurzů v různých metodách práce, a později zkouškou, jejíž výsledky budou evaluovány pro schválení přidělení certifikace lektora.

Kurz na certifikovaného učitele Pergamano International

Uchazeč musí doložit dlouhodobé zkušenosti z tvoření papírové krajky, např. svou fotogalerii a předvedením svých prací na pracovní schůzce.
Přípravná doba před zkouškou trvá 4-5 měsíců.
Doba přípravy je individuální, uchazeči konzultují s lektorem, konzultace stojí 200,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu.
Pokud jsou uchazeči lektorem uznáni za schopné zkoušek, pak dokončí zkouškové projekty přímo před lektorkou.

Průběh zkoušky

Proces zkoušky

Informace, které po kandidátech na učitele budeme požadovat jsou tyto:

 • Jméno, adresa, telefonní číslo (případně i jiný kontakt)
 • Krátký profil – zajímá nás, zda kandidátka (většina jistě budou ženy, ovšem ničemu nebrání, aby se učitelem stal muž) má zájem o rozšiřování správného používání Pergamano produktů při tvorbě drobných či rozsáhlejší děl z pergamenového/pauzovacího papíru. Zajímá nás zázemí uchazečky, z jakého pochází profesního prostředí, jak se dostala k tvoření z papíru a zda bude mít čas a chuť se věnovat studentkám na kurzech, zda bude v jejích silách uspořádat několik kurzů do roka; také zda bude ochotná spolupracovat na rozšiřování řad Pergamano učitelů vytipováváním vhodných kandidátů pro posouzení národním koordinátorem v České Republice.

Každý uchazeč o zkoušku dostane na vypracování 3 projekty na těchto projektech se oznámkuje znalost a aplikace postupů v těchto oblastech:

Barva

 • Obtah (Tinta – bílá, zlatá a stříbrná)
 • Dorsování (barvení větších ploch Dorso pastely různých barev)
 • PCE (Pergamano colours exclusive) – barvení štětcem, plochým štětcem, linkování
 • Tinta – plochým štětcem, technikou „tip, tip, tip„, tlačení barvy, kapkování štětcem a stínování
 • Pintura a pinta perla – jemné obtahování a vyostřování.

Střih

 • Stříhání a vystříhávání
 • Tvorba okrajů a přechodů

Děrování – dírkování

 • použití dírkovačů Pergamano – 2-jehly, 3-jehly, 4-jehly, 5-jehel, polokruh, poločtverec (trojúhelník)

Vytlačování – Embossing

 • Vytlačování embossingovými nástroji Pergamano – hokejka, stylus a 4mi velikostmi kuličky

Vyhodnocení

probíhá v ČR a posuzuje se kvalita práce.
Vyhodnocení trvá cca 1 měsíc.

Vyhodnocení je provedeno na základě kritérií vztažených k práci na konkrétních zadaných úkolech, dle daného postupu a tedy výsledky práce musí být uspokojující ve všech výše uvedených dovednostech.
Pokud uchazeč neuspěje, u některých ze 3 úkolů může dané části  1x opakovat.

Pokud se Vám podaří složit zkoušky, stanete se certifikovaným Pergamano lektorem.

Cena za zkoušku a certifikát Lektora je stanovena na 1 050 Kč bez DPH

 

Více informací o ceně, a organizaci kurzů obdržíte po kontaktu na email:
info@pergamano-kurzy.cz

 

US